40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Społeczna akcja IPN "Zapal Światło Wolności"
Kościół św. Kazimierza Królewicza w Newark,NJ
12 grudnia 2021.

W niedzielę 12 grudnia, uroczyście uczciliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. O godz. 11:00 w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Newark NJ, podczas Mszy Świetej, którą celebrował ks. Andrzej Ostaszewski, modliliśmy się za ofiary stanu wojennego, internowanych oraz wszystkich skrzywdzonych i prześladowanych.

Po Mszy Świętej wśród licznie przybyłej Polonii, miała miejsce prezentacja wystawy IPN o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, prelekcja, wspomnienia internowanych oraz krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci z Polskiej Szkoły przy parafii Św. Kazimierza.

Wśród obecnych gości obecni byli: konsul RP z Nowego Jorku p. Mateusz Gmura, osoby internowane: Grzegorz Michalski, Zbigniew Pałamar, Andrzej Burghardt, Jan Sakiel, działacze opozycyjni: Krzysztof Nowak uczestnik Grudnia '70, Tomasz Kowacz, Zbigniew Wieczorek, weterani z zarządu SWAP i 90 placówki z Harison NJ, harcerki i harcerze oraz przedstawiciele organizacji polonijnych.

Jak co roku, zapłonęło Światło Wolności, które zostało zapalone od Betlejemskiego Światła Pokoju.

Społeczna akcja IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do apelu, jaki po wprowadzeniu stanu wojennego, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Wezwal on Amerykanów do wystawienia w oknach domów świec na znak solidarności z ciemiężonymi Polakami. Gestu solidarności wobec Polaków żyjących w stanie wojennym wykonały wówczas rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego zapalił również papież Jan Paweł II.