Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie
2 czerwca 2023.

Szanowni Państwo,
Zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie prac związanych ze wzniesieniem w gminie Jarocin pomnika „Rzeź Wołyńska” Mistrza Andrzeja Pityńskiego upamiętniającego ludobójstwo, którego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w latach 1939 – 1947. Od poprzedniego apelu z którym występował Społeczny Komitet Budowy w dniu 15 czerwca 2021 roku nastąpiły dwa ważne wydarzenia:
- mimo trudności stwarzanych przez GZUT w Gliwicach pomnik jest już w naszych rękach
- mamy zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlan wraz z pozwoleniem na budowę Memoriału Ofiar Ludobójstwa Na Kresach Wschodnich w tym pomnika „Rzeź Wołyńska” i Ściany Pamięci wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podczas Konferencji, która odbyła się w Jarocinie 28 maja 2021 roku przedstawiłem koncepcję, żeby pomnik „Rzezi Wołyńskiej” Andrzeja Pityńskiego był zalążkiem ośrodka dokumentującego losy wsi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na wzór Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, które dokumentuje losy pacyfikowanych przez Niemców wsi, ale leżących w aktualnych granicach Polski. Zamysł ten zmaterializował się w koncepcji zagospodarowania działki z pomnikiem opracowanej przez architekta Tomasza Ziemskiego w postaci Memoriału Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. W Akcie Erekcyjnym, który został wmurowany w miejscu, gdzie stanie pomnik podkreślona została potrzeba dbałości o prawdę historyczną, gdyż na Ukrainie doszło do niesłychanego zakłamywania historii, rozwinięcia państwowego kultu ludobójców, a co najgorsze edukacji najmłodszych w tym duchu. Pomnik, dla którego od lat nie było miejsca w Polsce, będąc oryginalnym, wstrząsającym dziełem sztuki, z artystyczną precyzją i historyczną wiernością ukazującym prawdę o straszliwym ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskich Kresów będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń, do czego prowadzić może wyznawanie zbrodniczych ideologii. Memoriał pełnić będzie ogromną rolę edukacyjną, nie tylko dla Polaków lecz także cudzoziemców, w tym Ukraińców, którzy jedynie w ten sposób będą mogli poznać prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Uważam, że atutem lokalizacji Memoriału jest bezpośrednie sąsiedztwo trasy szybkiego ruchu S 19 (Barwinek – Rzeszów – Lublin – Kuźnica Białostocka). Z MOP Bukowa II (Miejsca Obsługi Podróżnych) można będzie można przejść bezpośrednio pod pomnik. Niecałe 300 m dzielić będzie teren z pomnikiem od obecnej drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Lublin. Biorąc pod uwagę fakt, że ofiarami ukraińskiego ludobójstwa byli głównie mieszkańcy wiosek, dobrze, że powstanie ośrodek dokumentujący ich losy właśnie na terenach wiejskich. Dopiero po przywiezieniu pomnika do gminy Jarocin mogliśmy przejść z fazy koncepcyjnej do przygotowania projektu budowlanego i kosztorysu poszczególnych prac. Kosztorys na prace budowlane opiewa na kwotę 2.220.503 zł. brutto , natomiast na elektryczne (doprowadzenie zasilania od transformatora, podświetlenie pomnika i Ściany Pamięci, monitoring) to kwota 108.921,67 zł. brutto. Z wieloletniej samorządowej praktyki wiem, że oferty wykonania prac są prawie zawsze niższe od wynikających z kosztorysów. Ponadto, aby zmniejszyć koszty rozważamy dokonanie pewnych korekt nie pogarszających w istocie projektu, jak np. zamiana kostki brukowej na alejkach na kruszywo stosowane zazwyczaj w parkach (Łazienki, Łańcut, Kozłówka i in.), zwężenie elementów Ściany Pamięci czy też obniżenie wysokości ogrodzenia. Pocieszający jest fakt, że od 23 maja br., kiedy zamieściłem informację, w której uskarżałem się na kiepskie wyniki zbierania funduszy sytuacja wyraźnie się poprawiła. W dniu 23 maja dysponowaliśmy kwotą 105.563,00 zł., natomiast 2 czerwca przekroczona już została kwota 194.000,00 zł. To daje nadzieję, że jesteśmy w stanie przy pełnej mobilizacji i dotarciu do wszystkich środowisk patriotycznych w kraju jak i zagranicą zrealizować w zaplanowanym kształcie nasze zamierzenia.

Na koniec naszego Apelu istotne informacje:
- pracę rozpoczynamy od wylania ławy fundamentowej pod pomnik i wykonania przyłącza energetycznego
- planujemy uhonorować naszych darczyńców. W jakiej formie się to odbędzie, powiadomimy wkrótce Państwa w odrębnym komunikacie po odbyciu Walnego Zebrania Członków Społecznego Komitetu
- Zarząd i członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika działają społecznie. Nikt z naszego stowarzyszenia nie pobrał ani 1 złotówki wynagrodzenia.

Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin i Prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

Informacje dla wpłacających na konto:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Numer Rachunku Bankowego:
95 1600 1462 1894 9205 2000 0001
wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

Link do zrzutki dla wpłacających w tej formie:
https://zrzutka.pl/82zxhw

Dla wpłacających zagranicą: Nazwa organizacji:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska w Domostawie adres:
37-405 Jarocin 150
PL 95 1600 1462 1894 9205 2000 0001
Kod SWIFT: PPABPLPK
wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”