Wizyta w Ulanowie i Domostawie
28 czerwca 2023.

Śladami Mistrza Andrzeja Pityńskiego w jego rodzinnym mieście Ulanowie.

Muzeum Andrzeja Pityńskiego w jego rodzinnym Ulanowie.

W miejscu, gdzie stoi krzyż, stanie Pomnik "Rzeź Wołyńska" Mistrza Andrzeja Pityńskiego.

Składam podziękowania p. Zbigniewowi Markutowi za poświęcony czas, ogromną wiedzę oraz za podtrzymywanie pamięci o Andrzeju Pityńskim. Pan Zbigniew jest członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie, w gminie Jarocin na Podkarpaciu.
Serdecznie dziękuję p. Zbigniewowi Walczakowi, Wójtowi Gminy Jarocin i Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Domostawie za spotkanie, umożliwienie sfotografowania elementów pomnika oraz przekazanie najnowszych informacji projektowych i budowlanych. Dziękuję również p. Krystianowi Fila za wspólnie spędzony czas i spotkanie.