Obrońca Westerplatte - Franciszek Zameryka
1 września 2023.

Na Kwaterze Wojskowej cmentarza w Amerykańskiej Czestochowie w Doylestown, PA spoczywa jeden z obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Tam padły pierwsze strzały rozpoczynającą II wojnę światową.

Kapral Franciszek Zameryka urodził się 6 stycznia 1915 roku we wsi Goleniawy. W marcu 1939 roku został skierowany jako celowniczy cekaemu do placówki na Westerplatte. W czasie walk pomiędzy 1 i 7 września kpr Zameryka wchodził w skład załogi wartowni nr 2, osłaniając placówkę od strony wschodniej. 3 września zostaje ranny w głowę, a 7 września na skutek ostrzału artyleryjskiego wartownia 2 ulega zawaleniu. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego Stalag I A w Stablack, a nastepnie w pobliże granicy francuskiej. W 1943 roku zostaje przeniesiony do pracy przy budowie torów kolejowych w pólnocnej Norwegii.

1 maja 1945 został oswobodzony z niewoli przez wojska norweskie, przekazany wojskom brytyjskim i trafił do Polskiego Obozu Emigracyjnego koło Hamburga. Tam poznał przyszłą żonę Jozefę Jancewicz.

Przybywają do Ameryki w 1951 roku i osiedlają się na Brooklynie. Należał do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Raz odwiedza rodzinny kraj w 1974. Przechodzi na emeryturę w 1980. Postępująca choroba przyczyniła się do amputacji nogi. Kapral Franciszek Zameryka zmarł 14 stycznia 1988 roku. Został pochowany na Kwaterze Wojskowej na cmentarzu w Doylestown, PA

Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari przyznano mu pośmiertnie w 1990 roku.

Cześć Jego Pamięći!
Cześć i chwała Bohaterom!