Kawalerowie Orderu Krzyża Virtuti Militari spoczywający na kwaterze wojskowej w Amerykańskiej Częstochowie
1 września 2023.

Kwatera wojskowa w Amerykańskiej Czestochowie jest największym cmentarzem wojskowym poza granicami Polski. Spoczywają to wybitni polscy generałowie, oficerowie i żołnierze róźnych formacji wojskowych walczących w I i II wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych.

Z okazji przypadającej rocznicy wybuchu II wojny światowej wolontariusze Stowarzyszenia Pamięć udekorowali kawalerów Orderu Krzyża Virtuti Militari wstążkami niebiesko-czarnymi, symbolizującymi Order.

Wśród weteranów odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari znajdziemy:
- gen. Stefana Brzeszczyńskiego, kawaler Złotego KVM
- gen. Witold Urbanowicz
- ppłk. Leonard Zub-Zdanowicz
- mjr Mieczysław Morawski
- kpr. Franiszek Zameryka

W dalszym ciągu sprawdzamy kolejne osoby pod kątem przyznania Krzyża Virtuti Militari.

Działania współfinansowane w ramach projektu "Ponad Granicami - polskie wydarzenia środowiskowe" prowadzonego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”