Zapal Światło Wolności
13 grudnia 2023.

W 2014 roku Stowarzyszenie Pamięć, wcześniej jako Portal Pamięć, rozpoczęło rozpowszechniać w Stanach Zjednoczonych akcje Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności”.

Społeczna akcja IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do apelu, jaki po wprowadzeniu stanu wojennego, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Wezwał on Amerykanów do wystawienia w oknach domów świec na znak solidarności z ciemiężonymi Polakami. Gestu solidarności wobec Polaków żyjących w stanie wojennym wykonały wówczas rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego zapalił również papież Jan Paweł II.

W tym roku, w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w sposób szczególny chcielibyśmy zaprosić do udziału w akcji IPN „Zapal Światło Wolności” wszystkie polonijne szkoły, parafie, organizacje i instytucje.

Zachęcamy, aby 13 grudnia o godz. 19.30 Światło Wolności zapłonęło w wielu oknach jako wyraz naszej pamięci o ofiarach stanu wojennego. Zapalenie „Światła Wolności” będzie także świadectwem naszej wdzięczności wobec osób i rodzin, które nie zawahały się znosić represji i prześladowań.

Wszystkich, którzy włączą się do akcji, prosimy o przesłanie zdjęć z zapalenia Światła Wolności na adres info@pamiec.us. Chcielibyśmy stworzyć jedną, wspólną galerię, którą opublikujemy w polskich i polonijnych mediach.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli i wzięli udział w tej akcji w poprzednich latach. Prosimy o przesłanie zaproszenia do udziału w akcji Państwa znajomym. W akcji może wziąć udział każdy zapalając świeczkę w oknie o godz. 19.30.