I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
IX edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2020 została odwołana!
X edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2022. Galeria - październik 2022
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork

III edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork
3-11 marca 2018

III edycja Przystanku Historia Nowy Jork poświęcona tematyce „Żołnierze Niezłomni. Sylwetki – Poszukiwania – Upamiętnienie” dobiegła końca. W dniach od 3 do 11 marca na terenie stanów NY, NJ i PA miało miejsce wiele wydarzeń i spotkań: m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Amerykańskiej Częstochowie, otwarcie w Konsulacie RP w Nowym Jorku wystawy IPN „Kwatera Ł - panteon narodowy pod cmentarnym murem”, seria spotkań i wykładów dla Polonii połączonych z prezentacją wystawy IPN, zajęcia w polonijnych szkołach oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Podczas marcowego przystanku delegację IPN reprezentowali: Kamila Sachnowska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN – współautorka wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym, Marcin Gawryszczak z BEN IPN z Warszawy oraz Maciej Rędziniak z BEN IPN w Rzeszowie.

W niedzielę 4 marca uczestniczyliśmy w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie, złożylismy kwiaty pod pomnikiem Niezłomnych oraz uczestniczyliśmy w Mszy Świętej za Ojczyznę w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, PA.

III edycja Przystanku Historia została objęta Honorowym Patronatem Konsula Generalnego RP. W dniu 5 marca w Konsulacie RP w Nowym Jorku podczas spotkania zorganizowanego przez Instytut Piłsudskiego w Ameryce miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy IPN „Kwatera Ł. Narodowy panteon pod cmentarnym murem”, której kustoszem i opiekunem na terenie Stanów Zjednoczonych jest Stowarzyszenie Pamięć. Otwarcie wystawy nastapiło w obecności zaproszonych przez Instytut Piłsudskiego gości: prof. Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN i dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, jego zastępczyni mec. Anny Szeląg oraz prof. Sławomira Cenckiewicza, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. Obecni byli także przedstawiciele BEN IPN Marcin Gawryszczak, Maciej Rędzian oraz Kamila Sachnowska – współautorka wystawy. Grzegorz Tymiński Prezes Stowarzyszenia Pamięć, w imieniu Komitetu Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej i własnym wręczył prof. Szwagrzykowi honorowy ryngraf, jako podziękowanie za jego pracę na rzecz przywracania pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Swoją symboliką ryngraf nawiązuje do pomnika Żołnierzy Wyklętych w Amerykańskiej Częstochowie, który został odsłonięty w 2016 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

We wtorek 6 marca Przystanek Historia zatrzymał się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Pamięć z Instytutem Piłsudskiego oraz Polską Fundacją Kulturalną w Clark odbyło się spotkanie, podczas którego wspólną prelekcję pt. „ Polska szuka bohaterów” wygłosili prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz mec. Anna Szeląg. Na spotkaniu obecny był również prof. Sławomir Cenckiewicz. Wykładowi prof. Szwagrzyka towarzyszyła prezentacja archiwalnych zdjęć związanych z Żołnierzami Niezłomnymi. Prof. Szwagrzyk opowiadał o represjach z jakimi Niezłomni spotkali się ze strony władz komunistycznych, o miejscach w których byli mordowani, o pracach poszukiwawczych na terenie Polski, o identyfikacji odnalezionych szczątków oraz o godnych pochówkach zidentyfikowanych osób z ceremoniałem wojskowym i państwowym. „To, co robimy, jest przywracaniem pewnej normalności i wypełnieniem naszego obowiązku jako Polaków i jako państwa polskiego”. Z kolei mecenas Anna Szeląg opowiedziała o pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar Zbrodni Katyńskiej, Wołyńskiej, polskich legionistów oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego prowadzonych poza granicami Polski, głównie na Kresach Wschodnich. Zarówno prof. Szwagrzyk jak i mec. Anna Szeląg podkreślili, że zadaniem Biura Poszukiwań i Identyfiakcji IPN jest poszukiwanie nie tylko szczątków Żołnierzy Wyklętych, ale wszystkich Polaków zamordowanych przez Niemców, Sowietów, Ukraińców i komunistów w XX wieku.

Spotkaniu w Clark towarzyszyła także prezentacja wystawy „Kwatera Ł - panteon narodowy pod cmentarnym murem” będąca podsumowaniem prac poszukiwawczych zespołu IPN pod kierownictwem prof. Szwagrzyka prowadzonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w latach 2012 - 2017. Kamila Sachnowska współautorka wystawy wyjaśniła, że głównym celem wystawy jest pokazanie prac poszukiwawczych na terenie Łączki oraz procesu zacierania śladów po ofiarach komunistycznego terroru. Wystawa składa się z dwóch części, co jest podkreślone kolorystyką. W części poświeconej zacieraniu śladów dominuje biel i czerń, zaś proces poszukiwań oddany jest poprzez fotografie kolorowe. Ekspozycja rozpoczyna się od słów Mateusza Frydmana skierowanych do przesłuchiwanego: „Zastrzelę ciebie, a grób zaorzę, aby ci Anders pomnika nie mógł postawić”. Ten cytat jest być może najkrótszą syntezą i lekcją marksizmu i leninizmu, jakiej udzielono Polakom. Zabiję ciebie, bo prawo nie działa, bo mogę. Nie dostaniesz pomnika, chociaż ten pomnik by ci się należał i będziesz nazwany bandytą, chociaż byłeś patriotą – mówiła Kamila Sachnowska. Wystawa opowiada nie tylko o samej zbrodni, ale także o traumie przeżywanej przez rodziny osób zamordowanych. Po 1956 roku rodziny upominały się o podanie miejsca pochówku. Na te starania i błagania władze pozostawały głuche, aż do 1989 roku” i dodała: „Są pewne rzeczy, których wspólnota, których naród musi dopełnić, żeby odzyskać spokój, żeby przywrócić naturalny porządek. Myślę, że prace które są podejmowane nie tylko w Kwaterze Ł, ale również w innych miejscach, temu właśnie służą”.

Kolejne spotkania Przystanku Historia odbyły się w dniach - 10 marca w Domu Weterana w siedzibie w Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku oraz 11 marca w Parafii Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Podczas spotkań prelekcje na temat Żołnierzy Wyklętych wygłosił Maciej Rędziniak. Tak jak podczas wcześniejszych spotkań w NJ i PA prezentowana była również wystawa IPN o Łączce.

Każda edycja Przystanku Historia odbywa się dwutorowo. Równolegle do spotkań otwartych dla całej Polonii, organizowane są zajęcia z historii w polonijnych szkołach oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzonych przez pracowników IPN. Tak też było i tym razem.

Podczas III edycji Przystanek Historia gościł w Polskiej Szkole Dokształcającej w Amerykańskiej Częstochowie w PA, w Polskiej Szkole Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ oraz w szkole im. Ojca Augustyna Kordeckiego na Manhattanie.

Odbyły się też warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie oraz w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego na Brooklynie. Dziękujemy Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz Polskiej Szkole Dokształcającej w Amerkańskiej Częstochowie za zorganizowanie szkoleń.

Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli cieszyła się najnowsza gra edukacyjna IPN „Miś Wojek”. Nauka historii przez gry i zabawy jest atrakcyjną formą pomocy w urozmaicaniu zajęć z historii Polski, której wartość w sposób szczególny podkreślali biorący w warsztatach metodycznych nauczyciele. Podczas III edycji w warsztatach wzięło udział ponad 50 nauczycieli, a w zajęciach w szkołach polonijnych przeprowadzonych przez edukatorów Biura Edukacji Narodowej IPN uczestniczyło około 500 uczniów. Wszystkie materiały jakie otrzymaliśmy od IPN: gry - Miś Wojtek, książki oraz broszury poświęcone Żołnierzom Niezłomnym trafiły bezpośrednio do szkół.

W realizacji marcowej edycji Przystanku Historia Nowy Jork współpracowaliśmy z Konsulatem RP w Nowym Jorku, Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku, Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Fundacją Kulturalną w Clark, NJ, Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej, Narodowym Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie, Parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhatanie, Komitetem Obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.

W imieniu Stowarzyszenia Pamięć dziękujemy wszystkim za współpracę.

Zaprszamy na kolejny IV Przystanek Historia w kwietniu. Piąta, jesienna edycja Przystanku Historia Nowy Jork planowana jest na październik 2018 r.

Zapraszamy do galerii z wydarzeń, które miały miejsce podczas III edycji Przystanku Historia.


Zaproszenie na III edycję Przystanku Historia IPN Nowy Jork

Szanowni Państwo,

W dniach od 3 do 11 marca 2018 roku odbędzie się III edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork. Termin marcowych spotkań pokrywa się z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i będzie poświęcony tematyce: „Żołnierze Niezłomni. Sylwetki - Poszukiwania – Upamiętnienie”. Honorowy Patronat nad Przystankiem Historia objął Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Pan Maciej Golubiewski.

Podczas spotkań prezentowana będzie najnowsza wystawa IPN „Łączka. Narodowy Panteon pod cmentarnym murem” dokumentująca etapy prac poszukiwawczych ofiar komunistycznego reżimu. Poszukiwania trwały od 2012 do 2017 roku i były prowadzone przez zespół historyków, archeologów, antropologów i lekarzy sądowych pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W tym okresie odnaleziono szczątki około 300 osób, w tym 51 zidentyfikowano. Kierujący ekshumacją prof. Krzysztof Szwagrzyk ujawnił, że około dwie trzecie szczątków nosiło ślady po katyńskiej metodzie uśmiercania.

Oficjalne otwarcie wystawy na terenie Stanów Zjednoczonych odbędzie się 5 marca o godz.19.00 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w obecności prof. Krzysztofa Szwagrzyka, prof. Sławomira Cenckiewicza, mec. Anny Szeląg oraz współautorki wystawy Kamili Sachnowskiej. Kustoszem wystawy na terenie USA jest Stowarzyszenie Pamięć.

W ramach Przystanku Historia IPN Nowy Jork, dzięki współpracy Stowarzyszenia Pamięć z Instytutem Piłsudskiego w Ameryce oraz z Polską Fundacją Kulturalną w Clark w dniu 6 marca o godz. 19.00 w siedzibie PFK w Clark, NJ odbędzie się spotkanie z prof. Szwagrzykiem i mec. Anną Szeląg, którzy wygłoszą wykład pt. „Polska Szuka Bohaterów” oraz z prof. Sławomirem Cenckiewiczem, dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego, który przybliży temat „WBH i specyfika archiwów wojskowych w Polsce”.

Delegację IPN na Przystanek Historia reprezentują: Kamila Sachnowska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Marcin Gawryszczak z BEN IPN w Warszawie oraz Maciej Rędziniak z BEN IPN w Rzeszowie.

Obok spotkań z Polonią, które odbędą się na terenie stanów NY, NJ i PA we współpracy Stowarzyszenia Pamięć z Centralą Polskich Szkół Dokształcających pracownicy Biura Edukacji Narodowej poprowadzą zajęcia w polonijnych szkołach oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!


Plan spotkań III edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork
3-11 marca 2018