I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
IX edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2020 została odwołana!
X edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2022. Galeria - październik 2022
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork na Pamięć TV

Zaproszenie na XI edycję Przystanku Historia IPN Nowy Jork.
80. rocznica wybuchu Powstania Warszawkiego
14-18 marca 2024 roku.

Stowarzyszenie Pamięć pragnie zaprosić na spotkanie XI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork, które poświęcone będzie tematyce 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Połączone ono będzie z projekcją filmu pt. „Wiara’44”. Wykład poprowadzi dr Beata Kopcińska, pracownik Biura Przystanku Historia IPN.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17 marca, w auli kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, przy 101 East 7th Street, NY 10009, po Mszy Świętej o godz. 11.00am (około 12:30 pm). Współorganizatorem jest Katolicki Klub Dyskusyjny św. Jana Pawła II w Nowym Jorku.

Wiara'44

W latach międzywojennych Warszawa nie była miastem nadmiernie religijnym. Ten stan rzeczy uległ zmianie po wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji, pod wpływem szoku wywołanego upadkiem państwa i stałego zagrożenia życia, tysiące warszawiaków wróciło do regularnych praktyk religijnych. Z kolei trudne warunki życia podczas Powstania Warszawskiego spowodowały dalsze pogłębienie wiary w opiekę Bożą i potrzebę życia sakramentalnego.

W ogarniętym walkami mieście posługę kapłańską pełniło około stu pięćdziesięciu księży katolickich. Dzielili oni powstańczy los zarówno z ludnością cywilną, jak i z walczącymi żołnierzami. Odprawiali nabożeństwa na warszawskich podwórkach, w ocalałych kościołach, piwnicach i szpitalach. Udzielali ślubów, chrztów, absolucji zbiorowej żołnierzom i organizowali pogrzeby. Pomagali również w łączeniu rodzin, zabiegali o żywność i lekarstwa.

Pełna poświęcenia posługa duszpasterska miała szczególne znaczenie w walczącej Warszawie. Prowadzona niejednokrotnie pod gradem kul, niosła pociechę, wsparcie duchowe, pomagała zwalczać zwątpienie. Ważnym jej elementem było także „krzepienie serc”, podnoszenie na duchu ludności i wojska. Starano się podkreślać, że obok broni materialnej potrzebna jest również broń duchowa.

W filmie wykorzystano materiały notacyjne z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz archiwalne fotografie i wideo. Dokument trwa 30 minut.

XI edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork jest jednym z kilku projektów, które Stowarzyszenie Pamięć organizuje podczas polonijnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

W trakcie XI edycji Przystanku Historia IPN odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół polonijnych, współorganizowane z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, na które zapraszamy wszystkich nauczycieli.

Temat warsztatów: „MultiHISTORIA jako innowacyjne i uniwersalne narzędzie edukacji historycznej i wychowania patriotycznego”.

Warsztaty odbędą się w sobotę 16 marca o godz. 3.30pm w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego, przy 150 Dupont Street, Brooklyn 11222. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 13 MARCA na adres info@pamiec.us

MultiHISTORIA to innowacyjne i uniwersalne narzędzie dające wiele możliwości dydaktycznych w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Sercem tego konceptu są piktogramy (proste graficzne reprezentacje różnych obiektów, miejsc, wydarzeń) i budowanie narracji historycznej oraz wiedzy faktograficznej na uniwersalnym materiale wizualnym (w nurcie tzw. historii wizualnej).

Jak działa MultiHISTORIA?
• pozwala realizować rozmaite scenariusze lekcji czy zajęć ukierunkowanych na kształtowanie świadomości historycznej i umacnianie więzi z Ojczyzną
• jest narzędziem dydaktycznym, które może być stosowane samodzielnie lub jako urozmaicenie czy wzmocnienie pracy z podręcznikami z obszaru historii i edukacji patriotycznej różnego szczebla (od edukacji przedszkolnej po edukację dorosłych)
• pobudza ciekawość poznawczą dzięki uruchomieniu myślenia wizualnego (piktogramy) oraz skojarzeniowego, co pozwala odkrywać historię poprzez tworzenie sieci pojęć, kategorii i narrację (tzw. storytelling) - dzięki temu Uczeń nie czyta o historii, lecz niejako “sam tworzy historię" o historii na bazie materiału wizualno-faktograficznego, w pełni angażując się w proces edukacyjny i skuteczniej zapamiętując treści,

GOŚCIE PRZYSTANKU HISTORIA

dr Beata Kopcińska – inspektor w Biurze Przystanków Historia IPN i nauczyciel akademicki. Odpowiedzialna m.in. za koordynację zajęć, przygotowanie projektów i konkursów, opracowanie merytoryczne lekcji o historii Polski XX wieku. Bierze czynny udział w delegacjach krajowych i zagranicznych. Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w 2023 roku. Autorka książki „Lubelskie Wilki. Dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny” oraz artykułów naukowych dotyczących działań partyzanckich oraz obrony terytorialnej.
Wybrane działania w BPH IPN:
- konkursy „Siła poświęcenia - Żołnierze Wyklęci”, „Witold Pilecki – mój bohater”, „Żołnierze Niezłomni – nigdy się nie poddamy”,
- quiz historyczny „Wielki test o Niepodległej”,
- udział w Przystankach Historia Chicago, Edynburg oraz Rejkiawik,
- gość specjalny V. Międzynarodowego dnia edukacji polonijnej w Londynie.

Marta Golińska - pracownik Biura Przystanków Historia. Studiowała bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. W Instytucie Pamięci Narodowej pracuje od 2022 roku. W IPN jest członkiem Międzynarodowej Grupy Eksperckiej do spraw Kontaktów Międzynarodowych. Jest koordynatorem Przystanku Historia Teksas. Od lat zajmuje się genealogią, we współpracy z Archiwum Narodowym, Muzeum Niepołomickim na Zamku Królewskim i innymi jednostkami samorządowymi, współtworzy wystawy i upamiętnianie osób związanych z lokalną historią. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach polonijnych.
Serdecznie zapraszamy!