I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork

Szanowni Państwo,

Pierwszy, inauguracyjny Przystanek Historia Nowy Jork za nami.

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Przystanku Historia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Stowarzyszeniem Pamięć. Podczas pobytu w Ameryce delegacja IPN odwiedziła kilka polonijnych instytucji m.in. Instytut Piłsudskiego, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP), Polski Instytut Naukowy, Fundację Kościuszkowską oraz Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown,PA – Duchową Stolicę Polonii.

W dniach od 9 do 11 czerwca pracownicy Archiwum oraz Biura Edukacji Narodowej przeprowadzili szereg spotkań z Polonią, które miały miejsce w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark NJ, w Diecezjalnym Sanktuarium Jana Pawła II w Passaic NJ, w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w NY oraz w Instytucie Piłsudskiego.

W ramach cyklu spotkań Przystanku odbyły się także warsztaty dla polonijnych nauczycieli w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark NJ. Podczas zajęć nauczyciele zapoznali się z ofertą edukacyjną BEN i Archiwum oraz dowiedzieli się o Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Zaprezentowane zostały także gry edukacyjne IPN pomocne w nauczaniu historii. Po warsztatach każdy z obecnych na spotkaniu nauczycieli otrzymał dla swojej szkoły zestaw gier, które ułatwią i uatrakcyjnią naukę historii wśród polonijnych uczniów.

Przystanek Historia Nowy Jork to cykl spotkań z najnowszą historią Polski, które będą się odbywać kilka razy w roku. Następne spotkania zaplanowane są na jesień tego roku. Więcej szczegółów wkrótce.

Galeria z pierwszego Przystanku Historia Nowy Jork

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkania I Przystanku Historia Nowy Jork z przedstawicielami Biura Edukacji Narodowej oraz Archiwum IPN w czerwcu 2017 na terenie Nowego Jorku i New Jersey. Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się cztery razy w roku.

Pierwsze inaugurujące spotkanie „Przystanek Historia Nowy Jork” będzie miało miejsce w środę 7 czerwca o godz. 7.00pm w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Tego dnia zostanie podpisana umowa między Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Pamięć. W spotkaniu wezmą udział Prezes IPN dr. Jarosław Szarek, Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek, Asystent Prezesa Jakub Maciejewski

Tematy czerwcowych spotkań to między innymi tegoroczny przewodni temat edukacyjny IPN - "Operacja Polska NKWD 1937-1938". Operacja ta była częścią „Wielkiego Terroru” w latach 1936-1938, którego padło co najmniej 8 milionów obywateli ZSRR. W czasie jej przebiegu Sowieci wymordowali około 200 000 Polaków, obywateli ZSRR, a ponad 100 000 deportowali na Syberię i do Kazachstanu. Akcja objęła wszystkich Polaków, bez względu na przynależność klasowo-społeczną. Poprzedzona była ona antypolską propagandą. O skali nienawiści Sowietów świadczy to, że w tym okresie 20 procent Polaków zostało wymordowanych.

„Archiwum Pełne Pamięci”
– Chcemy, aby każdy okruch naszej historii został uratowany – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas konferencji inaugurującej nowy projekt i portal Instytutu – Archiwum Pełne Pamięci. Ma on służyć ratowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, w tym cennych dokumentów, które – choć dla poprzednich pokoleń Polaków były relikwiami, dziś ludziom nieznającym ich wartości mogą się wydać zbiorem papierów bez wartości – podkreślił prezes IPN.
– Nasz projekt to także odpowiedź na potrzebę społeczną, bo praktycznie od początku istnienia IPN zjawiali się u nas ludzie, którzy chcieli nam pewne materiały przekazać. Nawet wtedy, gdy nie do końca zdawali sobie sprawę z ich wartości – powiedziała w czasie inauguracji projektu w Centrum Edukacyjnym IPN Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu. Apelowi o przekazywanie lub udostępnianie takich materiałów, także kronik czy zbiorów rodzinnych, towarzyszy uruchomienie nowego portalu – www.archiwumpamieci.pl. Także za jego pośrednictwem można się skontaktować z pracownikami instytutu, by przekazać im dokumenty czy zainteresować IPN opowieścią o losach własnej rodziny.

„Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej” rozpoczęło pracę 8 maja 2014 roku. Powstało w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie losami ofiar represji pod okupacjami niemiecką i sowiecką. W ciągu pierwszego roku działalności skierowano do niego ponad 10 000 zapytań.
Unikatowy zasób archiwalny obejmuje:
- dokumenty pozyskane i wytworzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Ośrodek KARTA
- elektroniczne bazy danych Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen
- Indeks Represjonowanych

Prelekcje wygłoszą: Zastępca Dyrektora AIPN dr Mariusz Żuławnik, Jacek Ryżko (AIPN), Karol Madaj (BEN), Rafał Pękała (BEN) oraz Sergiusz Kazimierczuk (BEN).

Serdecznie zapraszamy na spotkania od 9 do 11 czerwca w dogodnych dla Państwa miejscach w Nowym Jorku i New Jersey.