I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork na Pamięć TV

VII edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork odbyła się w dniach od 23 do 29 września 2019 roku.
Poświęcona była tematowi: „Pakt Hitler – Stalin z perspektywy 80-lecia”.

Zakończyliśmy 7.edycję Przystanku Historia IPN, której głównym tematem był „Pakt Hitler – Stalin z perspektywy 80-lecia”. Pan Grzegorz Nawrot podczas prelekcji podkreślał, że jednym z najtragiczniejszych skutów porozumienia dwóch totalitarnych systemów obok IV rozbioru ziem Polski była zagłada polskiej inteligencji. Pakt Ribbentrop-Mołotow zaowocował eksterminacją najlepszej i najwartościowszej części społeczeństwa, która nadawała ton odradzającemu się państwu. W Generalnym Gubernatorstwie miały miejsce liczne operacje zmierzające do likwidacji polskiej inteligencji. Wśród nich m.in. takie jak: Tannenberg, Intelligenzaktion czy Akcja AB ( Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna). Zbrodni sowieckich dokonano m.in. w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje.

Inauguracja VII edycji Przystanku Historia IPN miała miejsce w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. Kolejne spotkania otwarte odbyły się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ oraz w kościele p.w. św. Stanisława BM na Manhattanie.

Istotnym wydarzeniem poprzedzającym spotkanie w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ było otwarcie dwóch wystaw: „Oblężenie Warszawy 1939 w fotografii Juliena Bryana” oraz „Wrzesień 1939”. Uroczystego otwarcia dokonali pracownicy BEN IPN z Łodzi p. Grzegorz Nawrot oraz p. Katarzyna Helik. Obie wystawy znajdują się przed budynkiem PFK w Clark, NJ i będą dostępne dla zwiedzających przez następnych kilka miesięcy.

Każde z trzech spotkań, które odbyły się w ramach Przystanku Historia, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Prelekcje były punktem wyjścia do dalszych dyskusji, które kontynuowano nie tylko bezpośrednio po wykładach, ale także w kuluarach.

Lekcje historii w polonijnych szkołach

Stałym punktem programu Przystanku Historia są lekcje historii w polonijnych szkołach oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Podczas tej edycji pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN odwiedzili trzy szkoły: Akademię Języka Polskiego w Manchester, NJ; Polską Szkołę Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ oraz Szkołę Polską przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Edukatorzy poprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. na podstawie gry - puzzli edukacyjnych „IV rozbiór Polski”. Uczniowie doskonale poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami, wykazując się przy tym dobrą znajomością mapy Polski. Bez trudu wskazywali miejsca związane z wydarzeniami II Wojny Światowej.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli, które po raz drugi odbyły się w Polskiej Szkole przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, przyciągnęły liczne grono nauczycieli z 11 szkół z trzech stanów: NJ, NY i CT. Podczas warsztatów edukatorzy przedstawili ciekawe propozycje lekcji historii z wykorzystaniem komiksu „Waleczny Tadzio” oraz puzzli „IV rozbiór Polski”. Bohaterem komiksu jest postać Tadeusza Jeziorowskiego, najmłodszego obrońcy Płocka z 1920 roku oraz najmłodszego kawalera Krzyża Walecznych. Nauczyciele w praktyce zapoznali się również z grą edukacyjną „IV rozbiór Polski” oraz z możliwościami wykorzystania mapy Polski 1938 – 1939. Na zakończenie nauczyciele otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu oraz pakiet materiałów edukacyjnych IPN.

Ostatnim punktem wizyty delegacji IPN w Nowym Jorku był Pomnik Katyński w Jersey City autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego.

Dziękujemy edukatorom z IPN za przeprowadzone spotkania, szkolenia, zajęcia w polonijnych szkołach oraz za przekazane pomoce edukacyjne. Dziękujemy także współorganizatorom, szkołom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach. Z Nowego Jorku „Przystanek Historia” odleciał do Chicago, gdzie nasi goście poprowadzą kolejną edycję Przystanku Historia IPN w Chicago.

W dniach od 23 do 29 września 2019 r. odbędzie się 7. edycja Przystanku Historia IPN, która poświęcona będzie tematyce 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Przewodnim tematem spotkań będzie: „Pakt Hitler – Stalin z perspektywy 80-lecia”.

Pakt Ribbentrop-Mołotow był zapalnikiem II Wojny Światowej. 23 sierpnia 1939 r. przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw – minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie w obecności Stalina pakt o nieagresji wraz z dodatkowym tajnym protokołem dotyczącym podziału terytorium Polski. W krótkim czasie porozumienie to zostało zrealizowane. To, w co nikt nie wierzył, stało się faktem. Droga do II Wojny Światowej została otwarta. 1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. 17 września Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z sowiecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole Ribbentrop – Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski od wschodu łamiąc pakt o nieagresji. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski.

Prelekcje na temat: „Pakt Hitler – Stalin z perspektywy 80–lecia” wygłosi p. Grzegorz Nawrot z Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Łodzi. Towarzyszyć mu będzie p. Katarzyna Helik z łódzkiego oddziału IPN. Zapraszamy całą Polonię do wzięcia udziału w spotkaniach.


Plan spotkań VII edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork 23-29 września 2019 r.

- Wtorek 24 września, godz. 6.00pm w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222

- Czwartek 26 września, godz. 7.00pm, Polska Fundacja Kulturalna w Clark, 177 Broadway, Clark, NJ 07066.

- Niedziela, 29 września, godz. 1.00pm, kościół p.w. Świętego Stanisława BM, 101 East 7th Street, New York, NY 10009.


Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Tradycyjnie w czasie trwania Przystanku Historia pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN poprowadzą zajęcia historyczne w szkołach oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Tematem warsztatów będzie: „Wykorzystanie gier edukacyjnych i map IPN Oddział w Łodzi w procesie dydaktycznym - porady praktyczne”.

Warsztaty odbędą się w sobotę 28 września w godzinach od 4.00 do 6.00pm w Szkole Polskiej przy Konsulacie RP w Nowym Jorku 184 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11211. Chętnych nauczycieli prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do p. Anety Prejsnar na adres: anetaprejsnar@yahoo.com. Na warsztatach będą rozprowadzane materiały edukacyjne dla szkół, które wezmą udział w szkoleniu. Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy!


Goście Przystanku Historia:

Katarzyna Helik - absolwentka historii, stosunków międzynarodowych i filologii polskiej. Edukator w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest współautorką materiałów edukacyjnych, w tym wyboru źródeł Polskie drogi do niepodległości 1914-1918. Wybór źródeł dla szkół (w druku) oraz autorką artykułów naukowych, recenzji i tomów poetyckich. Jej zainteresowania oscylują wokół problematyki związków historii i literatury.

Grzegorz Nawrot - absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego. Edukator w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Łodzi od 2001 r. Jest autorem szeregu pomocy edukacyjnych dla młodzieży, redaktorem mapy ściennej "Polska 1939-1945 - podziały administracyjne", autorem i współautorem 18 wystaw historycznych, m.in. "Łodzianie w Powstaniu Warszawskim", poświęconej łodzianom, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, w tym postaci płk. F.E. Pfeiffera. Pan Grzegorz Nawrot jako historyk interesuje się zjawiskiem propagandy w PRL.