I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork

Szanowni Państwo,

II edycja Przystanku Historia Nowy Jork odbyła się w dniach od 19 do 24 października i całkowicie poświęcona była tematyce „Życia i kapłaństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”. Zarówni temat jak i termin spotkań nie był przypadkowy i ścisle łączył sie z 33. rocznicą męczeńskiej śmierci kapłana.

Pierwsze z cyklu spotkań drugiej edycji Przystanku miało miejsce 19 października w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Spotkanie poprowadzili pracownicy Archiwum oraz Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej: dr Katarzyna Maniewska – główny prelegent, dr Franciszek Dąbrowski oraz Krzysztof Wojda. Podczas wykładu poświęconego osobie ks. Jerzego dr Maniewska przybliżyła słuchaczom najważniejsze fakty z życia kapłana począwszy od dzieciństwa, poprzez młodość, lata szkolne i seminaryjne, posługę kapłańską, aż do dnia uprowadzenia i śmierci. Wykład dopełniały zdjęcia o ks. Jerzym oraz prezentacja dostępnych w archiwum IPN dokumentów dotyczących inwigilacji ks. Jerzego, które przedstawił dr Franciszek Dabrowski. Obszerny komentarz dra Dąbrowskiego dotyczący przedstawianych dokumentów uzmysłowił zebranym skalę oraz ogrom działań operacyjnych SB wymierzonych wobec ks. Jerzego. Wykładom towarzyszyła również wystawa autorstwa dr Katarzyny Maniewskiej zatytułowana „Zdawało się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”.

Podczas spotkania Krzysztof Wojda z Archiwum IPN powiedział kilka słów o Archiwum Pełnym Pamięci, przybliżył szczegóły dotyczące działalności archiwum oraz tego w jaki sposób z niego korzystać. Szczególnie interesujące i cenne dla słuchaczy okazały się informacje o Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, z których dowiedzieli się, że nawet po latach istnieje możliwość odnalezienia zaginionych członków rodzin, po których zaginął ślad.

Kolejne spotkania oraz prezentacja wystawy odbyły się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, Druch Studio Gallery, w kościele Św. Stanisłwa Biskupa i Męczennika na Manhatanie oraz w Instytucie Piłsudskiego w NY.

Obok spotkań podczas II edycji Przystanku Historia odbyły się również zajęcia w polonijnych szkołach: PSD przy Fundacji Kulturalnej w Clark NJ, PSD przy parafii Św. Jadwigi w Trenton oraz PSD „Ogniwo” w Morrisville, PA. Poprowadzili je pracownicy IPN, którzy w bardzo ciekawy i interesujący sposób w zależności od wieku uczniów poprzez wykorzystanie gry edukacyjnej „Polak Mały” i krótki film „Niezwyciężeni” opowiadali o historii Polski oraz narodowych symbolach. Uczniowie, a zwłaszcza najmłodsi, byli zachwyceni taką formą nauki historii i bardzo aktywnie włączali się do zadań. Również dla nauczycieli była to cenna lekcja, która pokazała, że lekcje historii wcale nie muszą być nudne.

W poniedziałek 23 października dzięki współpracy Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce ze Stowarzyszeniem Pamięć dr Maniewska z Biura Edukacji Narodowej wraz z Krzysztofem Wojdą z Archiwum poprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli na temat: „ Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”. Warsztaty odbyły się w PSD przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku i wzięło w nich udział prawie 30 nauczycieli. Dr Dorota Adraka prezes CPSD powiedziała: „Warsztaty były inspiracją dla polonijnych nauczycieli oraz praktyczną wskazówką do tego, jak w kreatywny sposób wprowadzać i przygotowywać lekcje historii w polonijnych szkołach”. Podkreśliła także, że „nauczyciele otrzymali bardzo duży zasób materiałów oraz mogli zapoznać się ze źródłami skąd czerpać materiały do nauki historii”.

Kolejna edycja Przystanku Historia Nowy Jork planowana jest na przełomie lutego i marca 2018.

Zapraszamy do galerii ze wszystkich wydarzeń, które miały miejsce podczas II Przystanku Historia.


Zaproszenie na II edycję Przystanku Historia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkania II edycji Przystanku Historia Nowy Jork z przedstawicielami Biura Edukacji Narodowej oraz Archiwum IPN w październiku 2017 na terenie Nowego Jorku i New Jersey. Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą się odbywać kilka razy w roku. Każda edycja będzie poświęcona innym zagadnieniom historycznym.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie Przystanku Historia odbyło się w czerwcu b.r. w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Podczas spotkania zostało podpisanie porozumienie dotyczące realizacji projektu Przystanku Historia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Stowarzyszeniem Pamięć, którego głównym celem jest przywracanie i budzenie świadomości historycznej wśród Polonii.

Termin spotkań II edycji Przystanku zbiega się z rocznicą śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dlatego też przewodnim tematem październikowych spotkań będzie „Życie i kapłaństwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Ks. Jerzy był kapelanem Solidarności i duszpasterzem ludzi pracy, któremu przyszło żyć w niełatwych czasach, kiedy w Polsce rządzili komuniści walczący zarówno z tradycją narodową, jak i z wiarą. Odprawiane przez niego Msze Święte za ojczyznę w kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu z miesiąca na miesiąc przyciągały coraz więcej ludzi, także niewierzących, którzy dzięki kapłanowi znaleźli drogę do Boga. W swoim życiu kierował się zasadą św. Pawła „Zło dobrem zwyciężaj”. Ks. Jerzy został porwany i zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Papież Jan Paweł II kilka dni po śmierci ks. Jerzego wypowiedział słowa: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.

Ks. Jerzy Popiełuszko

Pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl II Przystanku Historia odbędzie się w Konsulacie RP w Nowym Jorku 19 października o godz. 7.00 PM, na które serdecznie zapraszamy! Udział w tym spotkaniu, jak zawsze, jest za okazaniem zaproszenia z Konsulatu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć w nim udział bardzo proszę o zgłaszanie się na listę uczestników pod email info@pamiec.us do dnia 11 października. Pozostałe spotkania są otwarte dla wszystkich.

Prelekcje wygłoszą: autorka wystawy dr Katarzyna Maniewska – główny specjalista w Delegaturze IPN w Bydgoszczy i dr Kamila Churska-Wołoszczak – starszy specjalista w Delegaturze IPN w Bydgoszczy oraz dr Franciszek Dąbrowski – główny specjalista w Archiwum IPN w Warszawie i Krzysztof Wojda – starszy archiwista w Archiwum IPN w Warszawie, którzy przedstawią dokumenty dotyczące ks. Jerzego.

W ramach II Przystanku Historia w poniedziałek 23 października o godz. 6 pm w Polskiej Szkole Dokształcającej przy parafii Św. Cyryla i Metodego przy 150 Dupont St, Brooklyn NY odbędą się warsztaty dla polonijnych nauczycieli, które poprowadzą edukatorzy IPN. Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”. Zgłoszenia na warsztaty proszę kierować do p. Doroty Andraki na email: andraka@aol.com. Pracownicy IPN przeprowadzą również zajęcia z historii w trzech polonijnych szkołach: w Polskiej Szkole Dokształcającej przy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ; w Polskiej Szkole przy parafii Św. Jadwigi w Trenton NJ oraz w Polskiej Szkole „Ogniwo” w Morrisville, PA.

Serdecznie zapraszamy na spotkania od 19 do 24 października w dogodnych dla Państwa miejscach w Nowym Jorku i New Jersey.
- Czwartek 19 X – spotkanie w Konsulacie w Nowym Jorku, godzina 19.00. 233 Madison Ave, New York, NY 10016. Wejście za okazaniem zaproszenia. W celu uzyskania zaproszenia proszę o kontakt do soboty 14 października.
- Piątek 20 X – spotkanie w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark godz 19.00. 177 Broadway, Clark, NJ 07066
- Sobota 21 X - spotkanie w Druch Studio w Trenton. 920 Brunswick Ave, Trenton, NJ 08638. Ilość miejsc ograniczona. W celu rezerwacji proszę o kontakt p. Ryszarda Drucha pod emailem: druchstudio@comcast.net
- Niedziela 22 X - Msza Święta o godz. 12.00 w kościele OO Paulinów na Manhattanie i spotkanie w sali parafialnej. 101 East 7th Street, New York, NY 10009
- Wtorek 24 X – Spotkanie w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku o godz. 18.00. 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222