IX edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork.
Wszystko dla zwycięstwa – wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921
17-22 marca 2020 roku.

I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork na Pamięć TV

W dniach od 17 do 22 marca 2020 roku odbędzie się 9. edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork. Temat marcowej edycji „Wszystko dla zwycięstwa – wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921” jest związany z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej.

Zwycięstwo nad bolszewikami u wrót Warszawy 15 sierpnia 1920, zwane także Cudem nad Wisłą, zadecydowało o zachowaniu młodej polskiej niepodległości i przekreśliło plany rozprzestrzeniania się komunizmu na Europę Zachodnią. Do obrony niepodległości przystąpiło całe polskie społeczeństwo, które pomimo wzajemnych antagonizmów solidarnie stanęło do obrony przed bolszewickim najazdem. Bitwa Warszawska została uznana za 18. najważniejszą bitwę decydującą o losach świata.

Prelekcje poświęcone zwycięskiej wojnie wygłosi dr Adam Pleskaczyński z Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.


Plan spotkań IX edycji Przystanku Historia IPN 17 – 22 marca 2020 r.

- wtorek 17 marca, godz. 6.00 PM - Instytut Piłsudskiego, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222

- czwartek 19 marca, godz. 7.00 PM – Polska Fundacja Kulturalna w Clark, 177 Broadway, Clark NJ 07066

- niedziela 22 marca, godz. 1.00 PM – Kościół pw. św. Stanisława BM na Manhattanie, 101 East 7th, New York NY 10009


Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do udziału w warsztatach, które poprowadzą pracownicy Biura Edukacji Narodowej i Biura Badań Historycznych IPN. Odbędą się one w dwóch terminach, w stanie New Jersey i Nowy Jork.

- w środę 18 marca, o godz.5.30 pm w Akademii Języka Polskiego, 2759 Ridgeway Rd, Manchester, NJ 08759. Zgłoszenia prosimy kierować do p. Anny Tracz na adres: tuszyma@aol.com

- w sobotę 21 marca, o godz.4.00 pm w Szkole Polskiej przy Konsulacie RP w Nowym Jorku, 184 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY11211. Chętnych nauczycieli prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do p. Anety Prejsnar na adres: anetaprejsnar@yahoo.com

Na warsztatach będą rozprowadzane materiały edukacyjne IPN dla szkół biorących udział w szkoleniu. Tradycyjnie, na zakończenie warsztatów nauczyciele otrzymają dyplom Instytutu Pamięci Narodowej potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


Gośćmi wiosennej edycji Przystanku Historia będą:

Katarzyna Książkowska- starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN Poznań. Absolwentka Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu - magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zarządzania w oświacie oraz licencjat o specjalności zarządzanie i marketing. Na Uniwersytecie Ekonomicznym ukończyła Studia Podyplomowe dla nauczycieli z podstaw przedsiębiorczości. Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Na co dzień jej praca związana jest z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej i polega na organizacji różnych konkursów o tematyce historycznej, spotkań z uczniami i nauczycielami. Przygotowuje cykl konferencji dla młodzieży. Zajmuje się edukacją uczniów poza murami szkolnymi. Bierze udział w wyjazdach Pamięci oraz piknikach organizowanych przez BEN IPN. Koordynator projektów edukacyjnych np.: „Wizyta Historyka”, przygotowywała źródła do portalu dla szkół polonijnych „Dawniej to było”.

dr Adam Pleskaczyński - pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN Poznań, specjalizujący się w zakresie stosunków polsko-rosyjskich, doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Historii UAM w Poznaniu, praca doktorska wyróżniona przez Prezydenta Poznania i kolegium rektorskie poznańskich uczelni publicznych, główny wykonawca projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego. Prace archiwalne i terenowe w Rosji, Kirgizji, Uzbekistanie. Nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą za Najlepszą Książkę Akademicką 2017. Autor i współautor 9 książek, kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą oraz kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i programów zrealizowanych w Polsce, Indonezji, Tajlandii, Indiach i Nowej Gwinei.

dr Piotr Grzelczak - historyk, specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Poznaniu, absolwent Instytutu Historii UAM oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. Opublikował m.in. Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989 (Poznań 2016; Nagroda im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2016”, finalista IX edycji konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku 2016), a także blisko sto pięćdziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszym dziejom Polski, drukowanych m.in. w „Kronice Miasta Poznania”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Artium Quaestiones”, „Biuletynie IPN”, „Dziejach Najnowszych”. Od 2014 r. stały współpracownik miesięcznika „IKS”. Kurator wystawy Za kurtyną milczenia. Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 w PRL (2016; Brama Poznania ICHOT). Laureat Nagrody Miasta Poznania w Konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską (2015) oraz Nagrody w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2015; Instytut Historii PAN/IPN). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Kolegium Redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania”.

Serdecznie zapraszamy!