V edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork "Moja Niepodległa"
1-5 listopada 2018

I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017

II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017

III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018

IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018

Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli spełnił się sen pokoleń Polaków, którzy marzyli o wolnej i niepodległej Polsce. Państwo Polskie powróciło na mapę świata! Odzyskanie niepodległości dokonało się nie tylko na polach bitew, ale także poprzez zmagania o zachowanie polskiej kultury i języka. Pomimo wieloletniej rusyfikacji i germanizacji, Polacy nie ugięli się pod pręgieżem zaborców - zachowali narodową tożsamość przekazując polską mowę kolejnym pokoleniom.

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Polacy w kraju i za granicą poprzez liczne wydarzenia oddają cześć tym, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. Stowarzyszenie Pamięć pragnie zaprosić na jedno z takich wydarzeń, które będzie miało miejsce na początku listopada w metropolii nowojorskiej.

W dniach od 1 do 5 listopada 2018 roku odbędzie się V Przystanek Historia IPN Nowy Jork, który w całości poświęcony będzie 100-leciu odzyskania Niepodległości. W tych dniach edukatorzy Biura Edukacji Narodowej IPN poprowadzą zajęcia z historii dla dzieci i młodzieży w polonijnych szkołach w NJ i NY oraz warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli na temat: „Jak uczyć o polskich Ojcach Niepodległości” oraz „Baśka Murmańska – żołnierka marszałka Piłsudskiego” odbędą się w sobotę 3 listopada, o godz. 4 PM w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku przy 184 Metropolitan Ave., Brooklyn, NY 11211. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dyrektor szkoły p. Elżbiety Serdak na email elaserdak@yahoo.com. Zachęcamy nauczycieli szkół polonijnych do wzięcia udziału w warsztatach.

W niedzielę 4 listopada o godz. 3 PM w Polskim Domu Narodowym w Nowym Jorku przy 261 Driggs Ave, Brooklyn, NY 11222 odbędzie się jedyne otwarte spotkanie podczas Przystanku Historia na temat: „Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej”. Prelekcję wygłoszą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej p. Magdalena Bogdan i p. Barbara Pamrów.

Bezpośrednio po prelekcji o godz. 5.00pm Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej zaprasza na projekcję filmu pt. „Pan Wołodyjowski” oraz spotkanie z aktorką Magdą Zawadzką.

Gośćmi listopadowej edycji będą: p. Barbara Pamrów oraz p. Magdalena Bogdan z BEN IPN.

Barbara Pamrów
Historyk, zastępca Naczelnika Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”. Specjalizuje się w organizowaniu szkoleń doskonalących dla nauczycieli oraz edukacji historycznej dzieci z klas wczesnoszkolnych.

Magdalena Bogdan
historyk, psycholog oraz psychoterapeuta. Prowadzi warsztaty dla uczniów ze zróżnicowanych grup wiekowych, nauczycieli oraz dla uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy!