Stowarzyszenie Pamięć to organizacja nonprofit, powołana do życia w maju 2017 roku jest rozwinięciem i kontynuacją pracy Portalu Pamięć.us, który w ciągu swojej ponad dwuletniej działalności podjął się szeregu inicjatyw. Jedną z najważniejszych inicjatyw Portalu była budowa pomnika Żołnierzy Niezłomnych w Amerykańskiej Częstochowie, który powstał w ramach działalności Portalu w Komitecie Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej. Pomnik został odsłonięty przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę we wrześniu 2016 r. Portal współorganizował również obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Forum Polonijne w Amerykańskiej Częstochowie. Organizował również spotkania z historykami i edukatorami IPN dla Polonii, prelekcje historyczne dla młodzieży w polonijnych szkołach. 13 grudnia przygotowywał i prowadził wieczornice słowno–muzyczne upamiętniające wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego. Przez rok koordynował i prezentował wystawę „Milcząc Wołają” poświęconą Żołnierzom Niezłomnym, a obecnie wystawy o Danucie Siedzikównie „Ince” i Annie Walentynowicz.

Przywracanie i budzenie świadomości historycznej wśród Polonii oraz budowanie postaw patriotycznych od początku przyświecało Portalowi Pamięć.us, a teraz Stowarzyszeniu Pamięć. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i realizacja projektu „Przystanek Historia Nowy Jork”. Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w roku.

Pierwsze inaugurujące spotkanie „Przystanek Historia Nowy Jork” miało miejsce w środę 7 czerwca o godz. 7.00pm w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Tego dnia została podpisana umowa między Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Pamięć.

Więcej...

II edycja Przystanku Historia Nowy Jork odbyła się w dniach od 19 do 24 października i całkowicie poświęcona była tematyce „Życia i kapłaństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”. Zarówni temat jak i termin spotkań nie był przypadkowy i ścisle łączył sie z 33. rocznicą męczeńskiej śmierci kapłana.

Więcej...

W dniach od 3 do 11 marca 2018 roku odbyła się III edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork. Termin marcowych spotkań pokrywał się z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i był poświęcony tematyce: „Żołnierze Niezłomni. Sylwetki - Poszukiwania – Upamiętnienie”. Honorowy Patronat nad Przystankiem Historia objął Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Pan Maciej Golubiewski.

Więcej...

W dniach od 19 do 23 kwietnia odbędzie się IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork. Tematem spotkań będzie: „Wywiad Polski Ludowej w latach 1945 – 1961. Inwigilacja Polonii amerykańskiej”. Prelekcje wygłosi dr Witold Bagieński autor książki „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961”, który brał udział w pracach nad likwidacją zbioru zastrzeżonego IPN.

Więcej...