Stowarzyszenie Pamięć to organizacja nonprofit, powołana do życia w maju 2017 roku. Jest rozwinięciem i kontynuacją pracy Portalu Pamięć.us, który w ciągu swojej ponad dwuletniej działalności podjął się szeregu inicjatyw. Jedną z najważniejszych inicjatyw Portalu była budowa pomnika Żołnierzy Niezłomnych w Amerykańskiej Częstochowie, który powstał w ramach działalności Portalu w Komitecie Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej. Pomnik został odsłonięty przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę we wrześniu 2016 r. Portal współorganizował również obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Forum Polonijne w Amerykańskiej Częstochowie. Organizował również spotkania z historykami i edukatorami IPN dla Polonii, prelekcje historyczne dla młodzieży w polonijnych szkołach. 13 grudnia przygotowywał i prowadził wieczornice słowno–muzyczne upamiętniające wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego. Przez rok koordynował i prezentował wystawę „Milcząc Wołają” poświęconą Żołnierzom Niezłomnym, a obecnie wystawy o Danucie Siedzikównie „Ince”, Annie Walentynowicz oraz wystawę o pracach poszukiwawczych na warszawskiej Łączce pt. "Kwatera Ł - panteon narodowy pod cmentarnym murem".

Przywracanie i budzenie świadomości historycznej wśród Polonii oraz budowanie postaw patriotycznych od początku przyświecało Portalowi Pamięć.us, a teraz Stowarzyszeniu Pamięć. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i realizacja projektu „Przystanek Historia IPN Nowy Jork”. Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się dwa razy w roku.

Pierwsze inaugurujące spotkanie „Przystanek Historia Nowy Jork” miało miejsce 7 czerwca 2017 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Tego dnia została podpisana umowa między Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Pamięć. Więcej...

II edycja Przystanku Historia Nowy Jork odbyła się w dniach od 19 do 24 października 2017r. i całkowicie poświęcona była tematyce „Życia i kapłaństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”. Zarówni temat jak i termin spotkań nie był przypadkowy i ścisle łączył sie z 33. rocznicą męczeńskiej śmierci kapłana. Więcej...

W dniach od 3 do 11 marca 2018 roku odbyła się III edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork. Termin marcowych spotkań pokrywał się z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i był poświęcony tematyce: „Żołnierze Niezłomni. Sylwetki - Poszukiwania – Upamiętnienie”. Honorowy Patronat nad Przystankiem Historia objął Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Pan Maciej Golubiewski. Więcej...

Od 19 do 23 kwietnia 2018 odbyła się IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork. Tematem spotkań był: „Wywiad Polski Ludowej w latach 1945 – 1961. Inwigilacja Polonii amerykańskiej”. Prelekcje wygłosił dr Witold Bagieński, autor książki „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961”, który brał udział w pracach nad likwidacją zbioru zastrzeżonego IPN. Więcej...

V edycja Przystanku Historia Nowy Jork już za nami. W przededniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości edukatorzy Biura Edukacji Publicznej IPN przybliżyli uczniom i nauczycielom szkół polonijnych postaci Ojców Niepodległości oraz historię kształtowania się granic II Rzeczpospolitej. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się opowieść o Baśce Murmańskiej – żołnierce marszałka Piłsudskiego. Była to niedźwiedzica polarna, która dotarła do odrodzonej Polski z polskimi żołnierzami z batalionu utworzonego w Rosji. Więcej...