Galeria z 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Kampania społeczna IPN "Zapal Światło Wolności"

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Serdecznie zapraszamy na upamiętnienie ofiar stanu wojennego, zapalenie Światła Wolności od betlejemskiego Światła Pokoju przyniesionego przez harcerzy, wieczór słowno-muzyczny oraz spotkanie z internowanymi.

Czwartek, 13 grudnia 2018 o godz. 7.00pm. Polish Cultural Foundation 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Prosimy o punktualne przybycie.

Zapraszają: Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej oraz Stowarzyszenie Pamięć.

Czym był stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku? Zapraszamy do lektury.