Kampania społeczna IPN "Zapal Światło Wolności"

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Serdecznie zapraszamy na upamiętnienie ofiar stanu wojennego, zapalenie Światła Wolności od betlejemskiego Światła Pokoju przyniesionego przez harcerzy, wieczór słowno-muzyczny oraz spotkanie z internowanymi.

Środa, 13 grudnia 2017 o godz. 7.00pm. Polish Cultural Foundation 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Prosimy o punktualne przybycie.

Zapraszają: Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Pamięć.

Czym był stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku? Zapraszamy do lektury.